Protecció contra el foc

La Protecció Passiva contra incendis comprèn tots aquells materials, sistemes i tècniques, dissenyats per prevenir l’aparició d’un incendi, impedir o retardar la seva propagació, i facilitar finalment la seva extinció.

En aquest context, Soread ofereix al mercat solucions a la mesura de cada client, aplicant la tecnologia més moderna en: la PROTECCIÓ PASSIVA contra incendis.

Avui, la protecció contra el foc forma part de la nostra cultura, centrada en millorar i incrementar els nivells de seguretat a tots els terrenys. Davant de qualsevol activitat econòmica, hem d’analitzar els riscs d’incendi, i no solament perquè les necessitats de protecció pot venir imposades o marcades per les normes socials, sinó pel qual en pèrdues de vides humanes, de materials i instal·lacions… i les seves conseqüents responsabilitats, poden representar els incendis.

  • Envans i sectoritzacions RF
  • Falsos sostres RF
  • Trasdossats RF
  • Folres d’estructures d’edificis
  • Pintures intumescents
  • Collarins per a pas d’instal·lacions
  • Conductes d’aire
  • Portes RF
  • Certificats i assaig de laboratori del treball i material instal·lat